Sound & Silence

Sound & Silence

De nieuwsbrief van de Academie voor Klank is een recht-toe, recht-aan nieuwsbrief.
Geen informatie met verborgen bedoelingen.

Meestal beperkt Sound & Silence zich dan ook tot het eenvoudigweg vermelden welke nieuwe activiteiten er op komst zijn. 


Wanneer er in de nieuwsbrief meer informatie gedeeld wordt, is dat omdat we oprecht informatie met je willen delen en niet om via een omweg een (extra) product te verkopen.
De intentie is om 100% eerlijk in onze bedoelingen te zijn, of wel: "What you see is what you get." 

Wanneer je in onze nieuwsbrief desalniettemin iets bespeurt dat niet met bovenstaande overeenstemt,
stellen we het zeer op prijs wanneer je ons daar feed back op geeft.