Anahata Resonantie

Anahata Resonantie


                                                                                                                                                                              (foto: Tineke Alberts)

Resoneren met het onhoorbare


Anahata Resonantie is een individuele behandelvorm. Het begrip Anahata, zoals deze voor komt in de Indiase Veda's, verwijst binnen de klankwereld naar de al om tegenwoordige maar niet zintuiglijk waarneembare klank. De onhoorbare klank.


Wanneer we met hoorbare klank werken, werken we met resonantie: wat wordt door de klank in ons aangeraakt en mag al dan niet meetrillen? Bij Anahata Resonantie richten we de aandacht op hoe wij resoneren met dat wat niet hoorbaar, niet zintuiglijk waarneembaar, maar toch aanwezig is.


Er gaat van deze werkvorm een zachte (maar vaak ook krachtige) ondersteunende werking uit. 

Positieve invloed heeft zich voorgedaan bij (onder andere) de volgende klachten:
Mentale- en emotionele spanningen, lusteloosheid, deprimerende gevoelens, verlies van contact met je zelf en fysieke klachten die hieruit zijn voortgekomen. Echter, ook zonder specifieke klachten werkt een sessie positief in op het welzijn en stimuleert zij de persoonlijke groei. Anahata Resonantie sessies herstellen of verstevigen het contact van de ziel met zowel het lichaam als de geestelijke wereld.  

Bij wie hiervoor gevoelig is, kan tijdens de behandeling de eigen buitenzintuiglijke of fijnstoffelijke waarneming gestimuleerd worden. 


De sessies worden gegeven door Pim. 


Behandeling met gesprek:
Duur: ongveer 60 tot 90 minuten
Kosten: € 80,-


Adres praktijkruimte
Rijnlaan 241
8032 MZ Zwolle


Andere werkvormen

(aangeboden door diverse docenten verbonden aan de Academie voor Klank)

Klankschaalmassage
Duur: 60 minuten
Kosten: € 70,-

(op verzoek kan er een Peter Hess klankschaalmassage gegeven worden door een daarvoor opgeleide klankschaalmasseur)


Coachingstraject met klank als ondersteunend middel

Intakegesprek 90 minuten
Kosten € 90,- 
Duur en bijbehorende prijs vervolgtraject worden afgesproken naar aanleiding van het intakegesprek.


Neem gerust contact op voor meer informatie en/of voor overige mogelijkheden zoals Fonoforese, Stemverkenning, Stembevrijding en Zielinzicht.
Vragen? Neem nu contact op.